ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH ค้นหาในหน้านี้

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมี 2 ประเภท
  1. การ ท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing) เป็นการท่องเที่ยวที่ผนวกโปรแกรมการทำกิจกรรมบำบัดหรือฟื้นฟู โรค เช่น การผ่าตัดเสริมความงาม
  2. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นการท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และพักในโรงแรม หรือรีสอร์ท หรือศูนย์สุขภาพ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สถานที่นั้นๆ จัดขึ้น เช่น การนวดแผนไทย บริการสุคนธบำบัด บริการอาบน้ำแร่
ประเทศ ไทยมีปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวลักษณะนี้ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย แพทย์มีประสบการณ์และความชำนาญ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีที่พัก ร้านอาหารมากมายหลายประเภท หลาย ระดับ คนไทยมีอัธยาศัยไมตรีดี ราคาค่าบริการต่างๆ สมเหตุสมผล นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงให้ความสนใจใช้ บริการเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น